Szkolenia PPK
Pracownicze
Plany
Kapitałowe
Szkolenie

z porównaniem Instytucji PPK

wybierz szkolenie stacjonarne lub Webinar online!
Uwaga ilość miejsc ograniczona!


Rezerwuj Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z PPK!

Skorzystaj z fachowej wiedzy ekspertów PPK w zakresie wdrożenia.

Zapisz się na szkolenie przez formularz
lub
napisz maila: biuro@szkoleniappk.pl

Rezerwuj
parallax background

Oferujemy szkolenie stacjonarne w Warszawie lub w siedzibie Twojej firmy, a także Webinary online.

Wybierz rodzaj szkolenia, a następnie wybierz datę, ilość wejściówek, podaj dane firmy i do zobaczenia na szkoleniu!

Po szkoleniu zapewnimy Państwu materiały wdrożeniowe oraz
wybór instytucji TFI z BEZPŁATNYM WDROŻENIEM !

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia. Wpłaty do PPK będą pochodziły z 3. źródeł – od pracownika i pracodawcy – jako % wynagrodzenia brutto danego pracownika oraz od Państwa (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne.

Pracowniczy plan kapitałowy jest obowiązkowy dla pracodawców – pracodawcy mają obowiązek wprowadzenia PPK w swoich firmach.

Pracowniczy plan kapitałowy jest dobrowolny dla pracowników – pracownicy którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia będą automatycznie zapisani do PPK przez swoich pracodawców, mając równocześnie możliwość rezygnacji z wpłat do PPK w każdej chwili. Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia i nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany pracodawcy.

Wpłaty do PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, z których może korzystać także na bieżące wydatki np. mieszkaniowe lub poważne zachorowania;

Instytucje uprawnione do prowadzenia PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, oraz zakłady ubezpieczeń.

PPK od kiedy? Pierwszy etap od kiedy duże firmy były zobowiązane do wdrożenia PPK, rozpoczął się 1 lipca 2019 roku. Dowiedz się więcej

 

Przyjazny Partner PPK

Wdrożenie nowych rozwiązań wymaga zaangażowania stron. Doradca PPK wspólnie z Partnerem wdrożeniowym zapewni Państwu maksymalne wsparcie, które przełoży się na sprawne zarządzanie projektem.


Wdrożenie PPK

Decydując się na nasze rozwiązania i rekomendowanego Partnera PPK zapewnimy Państwu komfort wdrożeniowy we wszystkich obszarach PPK oraz wiele innych możliwości.

REZERWUJ SZKOLENIE