Home

Poznaj zasady PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych – na naszym szkoleniu!

Szkolenia stacjonarne z zagadnień PPK dla firm oraz instytucji organizujemy w Warszawie, w godzinach 10-14. Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Rezerwuj Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na e-szkolenia PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe!

Skorzystaj z fachowej wiedzy ekspertów PPK w zakresie wdrożenia.

Zapytaj o szkolenie lub ofertę PPK pod mailem: biuro@szkoleniappk.pl
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

  • PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego.

  • Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia. Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł – od pracownika i pracodawcy – jako % wynagrodzenia brutto danego pracownika oraz od Państwa (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne.

  • PPK jest obowiązkowy dla pracodawców – pracodawcy mają obowiązek wprowadzenia PPK w swoich firmach.

  • PPK jest dobrowolny dla pracowników – pracownicy którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia będą automatycznie zapisani do PPK przez swoich pracodawców, mając równocześnie możliwość rezygnacji z wpłat do PPK w każdej chwili. Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia i nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany pracodawcy.

  • Wpłaty do PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

  • Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, z których może korzystać także na bieżące wydatki np. mieszkaniowe lub poważne zachorowania;

  • Instytucje uprawnione do prowadzenia PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, oraz zakłady ubezpieczeń.

Przyjazny Partner PPK

Wdrożenie nowych rozwiązań wymaga zaangażowania stron. Doradca PPK wspólnie z Partnerem wdrożeniowym zapewni Państwu maksymalne wsparcie, które przełoży się na sprawne zarządzanie projektem.


Wsparcie wdrożeniowe PPK

Decydując się na nasze rozwiązania i rekomendowanego Partnera PPK zapewnimy Państwu komfort wdrożeniowy we wszystkich obszarach PPK.


Po szkoleniu zapewnimy Państwu pomoc i wsparcie w siedzibie firmy. Nasz ekspert z przyjemnością odwiedzi Państwa lokalizację i dostarczy wszystkie niezbędne elementy do wdrożenia procedur PPK. Skontaktuj się: Telefon: +48 664 484 218 Email: biuro@szkoleniappk.pl Adres Kopalniana 22A/7 01-321 Warszawa Szkolenia:  Warszawa, Aleja

W zakresie wdrożeń PPK liczy się praca zespołowa i doświadczenie.  Wyznaczony ekspert nie pozostanie bez wsparcia całego zespołu wdrożeniowego, aby zawsze mogli się Państwo zwrócić o wsparcie. Skontaktuj się: Telefon: +48 664 484 218 Email: biuro@szkoleniappk.pl Adres Kopalniana 22A/7 01-321 Warszawa Szkolenia:  Warszawa,

Serwis wspierający nowe rozwiązania to bardzo ważny element do komfortowej pracy. Po szkoleniu nasz ekspert i rekomendowany Partner PPK zapewni Państwu możliwość korzystania z infolinii – bez żadnych dodatkowych opłat. Skontaktuj się: Telefon: +48 664 484 218 Email: biuro@szkoleniappk.pl Adres Kopalniana 22A/7 01-321
Aktualności

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Kogo dotyczy PPK?

Pracownicze plany kapitałowe  w skrócie powszechnie używane – PPK, to dobrowolny, powszechny program długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę. To kolejna próba po OFE na wprowadzenie  III filaru programu emerytalnego. Tym razem ustawowe rozwiązania dają niemal 100% pewność, że środki zgromadzone na koncie PPK są Twoją prywatną własnością. Masz do nich dostęp cały

Kogo i od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Odpowiedź od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe, jest uzależniona od liczby zatrudnienia pracowników w danym podmiocie oraz od podziału na przedsiębiorstwa prywatne i sektor podmiotów publicznych. Zaczynamy od początku, czyli 1 lipca 2019 Pierwszy etap od kiedy duże firmy były zobowiązane do wdrożenia PPK, rozpoczął się 1 lipca 2019 roku.

Warszawa