Kogo i od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Kogo i od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Odpowiedź od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe, jest uzależniona od
liczby zatrudnienia pracowników w danym podmiocie oraz od podziału na
przedsiębiorstwa prywatne i sektor podmiotów publicznych.

Zaczynamy od początku, czyli 1 lipca 2019

Pierwszy etap od kiedy duże firmy były zobowiązane do wdrożenia PPK, rozpoczął się
1 lipca 2019 roku.


Dla kogo wówczas były obowiązkowe PPK? Dla firm z sektora prywatnego zatrudniających
ponad 250 pracowników. PPK dla tych podmiotów należało wdrożyć do 27 października i
najpóźniej do 11 listopada 2019 roku zarejestrować Uczestników danej firmy w systemie
PPK wybranej instytucji?

Dla kogo PPK?

Odpowiedź jest oczywista dla pracowników firm, którzy mają prawo do uczestnictwa w
programie oszczędnościowym PPK po przepracowaniu łącznie 3 miesięcy u danego
pracodawcy.

W ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych ustalono, że mniejsze firmy oraz sektor
publiczny będą zobowiązane do umożliwienia korzystania z programu PPK w kolejnych
trzech etapach z konkretnymi datami.

Od kiedy PPK w firmach 20+?

Początkowo firmy z drugiego etapu, czyli zatrudniające powyżej 50 pracowników, były
zobowiązane do wyboru instytucji prowadzącej PPK począwszy od 1 stycznia 2020 roku z
terminem wdrożenia wyznaczonym do 27 kwietnia 2020 r. i przesłaniem listy Uczestników
do 11 maja 2020 roku.

Poprzez sytuację pandemii na świcie oraz w Polsce zapadła decyzja w Parlamencie o
przesunięciu terminu wdrożenia PPK i zrównania kalendarza wdrożeń firm zatrudniających
powyżej 50 pracowników z mniejszymi podmiotami zatrudniającymi od 20 do 49
pracowników.

Zatem PPK dla wszystkich firm zatrudniających powyżej 20 pracowników będzie wdrażane
w firmach do 27 października 2020 roku z obowiązkiem przesłania listy Uczestników
maksymalnie do 10 listopada 2020 roku.

Czy PPK jest obowiązkowe w firmach poniżej 20 pracowników?

Odpowiadając na pytanie czy małe firmy są zobligowane do wdrożenia PPK, warto
rozpocząć od odpowiedzi na pytanie co to jest PPK?

A jest to powszechny i dobrowolny system oszczędzania pieniędzy na cele emerytalne, który
daje możliwość uzyskania dodatkowych profitów od pracodawców oraz z budżetu państwa.
To znaczy, że Uczestnik PPK, oszczędzając ze swojej pensji przykładowo 100 zł
miesięcznie, otrzyma 70 zł od Pracodawcy oraz uśredniając około 20-30 zł miesięcznie z
budżetu Państwa. Zatem pracownik tak naprawdę comiesięcznie podwaja swój wkład
oszczędnościowy, co nie jest możliwe w innych instrumentach oszczędnościowych.

Zatem każdy pracownik zatrudniony czy to w 2-osobowej firmie czy zatrudniającej tysiące
pracowników musi mieć zapewnioną możliwość przystąpienia do PPK, o ile przepracował w
danej firmie minimum 3 miesiące.

W każdej sytuacji, w której nowy lub stary pracownik postanowi podwajać swój wkład
oszczędnościowy kosztem pracodawcy i budżetu Państwa, taki pracodawca musi mieć
przygotowane wdrożenie programu PPK – czyli oznacza to wybranie instytucji PPK spośród
20 podmiotów dopuszczonych do realizacji programu.

Tylko w sytuacji w której Pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników odbierze od
całego zespołu deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK, jest możliwe
warunkowe ominięcie procedury wdrożenia PPK w firmie.

Takie deklaracje o rezygnacji pracowników obowiązują jednak na 1 rok, i w kolejnym roku do
dnia 1 kwietnia pracownicy znów muszą dobrowolnie i niezależne wyrazić taką decyzję.
Jeśli jednak choć 1 pracownik postanowi przystąpić do programu PPK w kolejnym roku lub
nowo zrekrutowany pracownik po przepracowaniu 90 dni wyrazi chęć uczestnictwa w PPK,
to pracodawca zatrudniający choćby 1 pracownika musi być przygotowany na wdrożenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czy PPK jest obowiązkowe w firmach?

Na pewno PPK jest obowiązkowe – zgodnie z literą ustawy – we wszystkich podmiotach,
które są większe niż zdefiniowane Mikroprzedsiębiorstwa, czyli zatrudniające 10 osobową.
Tutaj nie ma ucieczki i firma musi być wdrożona, nawet w sytuacji jeśli cała załoga wyrazi
deklarację rezygnacji z PPK w pierwszym roku.

Obowiązek u mikroprzedsiębiorców zatrudniający w dowolnej oZUSowanej formie do 9
pracowników, pojawia się w momencie gdy choćby 1 pracownik ze stażem 3 miesięcznym
wyrazi chęć uczestnictwa w programie PPK

Czy PPK jest obowiązkowe w sektorze publicznym?

W przypadku sektora publicznego, sytuacja jest jasna. Każda jednostka publiczna bez
względu na ilość zatrudnionych pracowników, jest zobowiązana do wyboru instytucji od 1
stycznia 2021 roku i do dnia 21 kwietnia 2020 r.


Na poniższym diagramie można zweryfikować terminarze obowiązku PPK dla
poszczególnych podmiotów.