Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Kogo dotyczy PPK?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Kogo dotyczy PPK?

Pracownicze plany kapitałowe  w skrócie powszechnie używane – PPK, to dobrowolny, powszechny program długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę. To kolejna próba po OFE na wprowadzenie  III filaru programu emerytalnego. Tym razem ustawowe rozwiązania dają niemal 100% pewność, że środki zgromadzone na koncie PPK są Twoją prywatną własnością. Masz do nich dostęp cały czas. Możesz je wykorzystać w każdej chwili na dowolny cel, z potrąceniem pewnej części lub korzystać bez potrąceń na cele chorobowe, mieszkaniowe. Całość podlega dziedziczeniu.

Co to Pracownicze Plany Kapitałowe?

Wiele osób zastanawia się co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy? PPK czy warto? Od kiedy obowiązuje PPK?

Odpowiedzi są proste – PPK to plan oszczędzania. Jedna część z pensji pracownika od 2 do 4%, a pozostała część 1,5% od pracodawcy i coroczne dopłaty z budżetu Państwa. Jak nie liczyć, w każdym przypadku niemal podwajamy wpłacony samodzielnie kapitał, poprzez samą partycypację dopłat pracodawcy oraz budżetówki. Czyli warto!

Odpowiedź  od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe, jest uzależniona od liczby zatrudnienia pracowników w danym podmiocie oraz od podziału na przedsiębiorstwa prywatne i sektor podmiotów publicznych.

I tak pierwszy etap od kiedy duże firmy były zobowiązane do wdrożenia PPK, rozpoczął się 1 lipca 2019 roku.

Dla kogo wówczas były obowiązkowe PPK? Dla firm z sektora prywatnego zatrudniających ponad 250 pracowników. PPK dla tych podmiotów należało wdrożyć do 27 października  i najpóźniej do 11 listopada 2019 roku zarejestrować Uczestników danej firmy w systemie PPK wybranej instytucji?

Dla kogo PPK?

PPK zostały stworzone dla pracowników zatrudnionych na dowolnej umowie, która podlega oskładkowaniu do ZUS – także umowy o pracę, zlecenie, inne kontrakty podlegające oskładkowaniu do ZUS mają zdolność do założenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Uczestnika.

Czy PPK jest bezpieczne?

Po kontrowersyjnym zamknięciu programu OFE, w której to część środków z ZUS została przekierowane na prywatne konto OFE, tym razem ustawodawca, wzorując się na przykładzie programu oszczędnościowego z Wielkiej Brytanii oddzielił składki ZUS od naszych prywatnych środków. Czyli tym razem nie przekazujemy części składki ZUS na inne konto, lecz sami dobrowolnie już po opłaceniu ZUS mamy prawo do założenia konta PPK, niczym konta bankowego,  na które będą spływały wpłaty z trzech kierunków – naszej pensji, część od pracodawcy oraz część dopłaty budżetowej – 250 zł powitalne i coroczne 240 zł.

 

Jak są zabezpieczone środki na koncie PPK?

Jest kilka ważnych ustawowych obwarowań chroniących nasze środki na koncie PPK:

  • Środki na rachunku PPK podlegają dziedziczeniu
  • W każdej chwili można dokonać zwrotu środków, na zasadach ustalonych w ustawie o PPK.
  • W dowolnym momencie można zrezygnować z udziału w programie albo do niego powrócić.
  • Środki są inwestowane w fundusze zgodne z cyklem życia, w których poziom ryzyka jest dostosowany do wieku uczestnika.
  • Fundusze w ramach PPK mają niskie opłaty za zarządzanie, a ich maksymalny wymiar określa ustawa o PPK i wynoszą do 0,5 %.

Czyli jeśli zgromadzimy na koncie PPK ze wszystkich źródeł 10 000 zł przez kilka lat, to maksymalna opłata pobierana przez instytucję zarządzające wyniesie 50 zł w skali roku.

Jest to znacznie poniżej rynkowych kosztów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe od kiedy?

Pytanie kiedy wejdą PPK są uzależnione od wielkości podmiotów zatrudniających. Największe firmy zatrudniające ponad 250 pracowników terminy wdrożenia PPK mają już za sobą i zostały wprowadzone do 27 października 2019 roku.

Kolejny etap obowiązujący firmy zatrudniające w przedziale 50-249 pracowników miał być zrealizowany do 24 kwietnia 2020 roku. Jednak w związku z pandemią COVID-19 ustawodawca w ramach działań Tarczy Antykryzysowej przesunął terminy wdrożenia PPK dla tej grupy do 27 października 2020 r.

Do tego czasu także mniejsze podmioty zatrudniające powyżej 20 pracowników są zobowiązane do wdrożenia narzędzi PPK.

Trzeci etap dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających – prywatnych oraz strefę budżetową, której wyznaczono termin 21 kwietnia 2020 r. na wdrożenie PPK.

Czy PPK są obowiązkowe?

Co do zasady PPK są obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników oraz absolutnie wszystkie jednostki budżetowe – tutaj nie ma wyjątków. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników podlegają pod obowiązek wdrożenia PPK w momencie, w którym choćby 1 pracownik wyrazi chęć oszczędzania w programie PPK. Prawo do przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik nabywa po przepracowaniu 90 dni u jednego pracodawcy.

 

W praktyce, patrząc na współczynnik partycypacji Uczestników z dużych firm na poziomie 39%, ciężko będzie oczekiwać, że w mniejszych firmach 100% załogi zrezygnuje z programu PPK – (Uwaga rezygnacja musi być dobrowolna i Pracodawca pod groźbą poważnych sankcji karno-administracyjnych pod żadnym pozorem nie może zmuszać ani zachęcać pracownika do rezygnacji z PPK).

 

PPK pozwala oszczędzać pracownikami przede wszystkim kosztem pracodawcy, który przykładowo do każdych 100 zł odłożonych comiesięcznie przez nas, musi dopłacić 70 zł, a do tego państwo dopłaci nam w pierwszym roku 250 zł wpłaty powitalnej i corocznie po 240 zł. PPK się po prostu opłaca, bo pozwala podwajać zgromadzony kapitał własny pracownika comiesięcznie – i nie ma podobnych narzędzi oszczędnościowo inwestycyjnych na wolnym rynku.