Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Kogo dotyczy PPK?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Kogo dotyczy PPK?

Pracownicze plany kapitałowe  w skrócie powszechnie używane – PPK, to dobrowolny, powszechny program długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę. To kolejna próba po OFE na wprowadzenie  III filaru programu emerytalnego. Tym razem ustawowe rozwiązania dają niemal 100% pewność, że środki zgromadzone na koncie PPK są Twoją prywatną własnością. Masz do nich dostęp cały czas. Możesz je…

Kogo i od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Kogo i od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Odpowiedź od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe, jest uzależniona od liczby zatrudnienia pracowników w danym podmiocie oraz od podziału na przedsiębiorstwa prywatne i sektor podmiotów publicznych. Zaczynamy od początku, czyli 1 lipca 2019 Pierwszy etap od kiedy duże firmy były zobowiązane do wdrożenia PPK, rozpoczął się 1 lipca 2019 roku. (więcej…)

Coraz mniej czasu na wdrożenie PPK w firmach

Coraz mniej czasu na wdrożenie PPK w firmach

Drodzy Pracodawcy, prosimy pamiętać, że w obecnej chwili od 1 lipca do 27 października 2020 roku ponad 80 tysięcy firm zatrudniających powyżej 20 pracowników będzie wdrażało PPK. Jednocześnie na jesieni także mniejsze firmy oraz jednostki budżetowe będą korzystały z konsultacji z ekspertami. Będzie bardzo cięzko uzyskać fachową pomoc dotyczącą wdrożenia, dlatego już teraz zapraszamy do…

Wdrożenia PPK dla firm zatrudniających powyżej 20 i 50 pracowników do 27 października 2020 r.

Wdrożenia PPK dla firm zatrudniających powyżej 20 i 50 pracowników do 27 października 2020 r.

W związku z sytuacja pandemii termin wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm zatrudniających ponad 50 pracowników termin zawarcia umowy PPK został przedłużony i zrównany z firmami z trzeciego etapu wdrożenia , czyli firmami zatrudniającymi od 20 do 50 pracowników. Ta sytuacja może spowodować na jesieni kolejki do instytucji oferujących zarządzanie PPK. W pierwszym etapie w…

Szkolenia PPK z ofertami wiodących instytucji TFI

Szkolenia PPK z ofertami wiodących instytucji TFI

Terminy wdrożenia PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm zatrudniających ponad 50 oraz ponad 20 osób zostały potwierdzone na 27 października 2020 roku. Do tego terminu wyżej wymienione podmioty są zobligowane do wybrania jednej z instytucji PPK. Czasu na wybór zostało jeszcze sporo, ale zadbanie o prawidłowe wdrożenie integracji z systemami kadrowymi, zdobycie wiedzy i…

Wdrożenie PPK obowiązkowe od 10 pracowników -  ale są trudne warunki aby mniejsze firmy uniknęły wdrożenia

Wdrożenie PPK obowiązkowe od 10 pracowników - ale są trudne warunki aby mniejsze firmy uniknęły wdrożenia

Mikroprzedsiębiorca do 10 pracowników może uniknąć wdrożenia PPK przy dobrowolnej rezygnacji 100% załogi z Uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych – ale jest to sytuacja czasowa i każdego roku do 1 kwietnia taki sam warunek musiałby być spełniony – czy to realne? Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje obowiązkowe wdrożenie programu PPK we wszystkich podmiotach zatrudniających…

Co grozi pracodawcy za brak wdrożenia PPK i realizacji obowiązków związanych z programem

Co grozi pracodawcy za brak wdrożenia PPK i realizacji obowiązków związanych z programem

Przepisy karne związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, mogą być bardzo dotkliwe dla pracodawcy. Za niewywiązywanie się przez podmioty zatrudniające z nałożonych na nie przez ustawę o PPK obowiązków grozi im odpowiedzialność wykroczeniowa. Karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie (w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego) podlega pracodawca, który nie dopełni…