Szkolenia PPK z ofertami wiodących instytucji TFI

Szkolenia PPK z ofertami wiodących instytucji TFI

Terminy wdrożenia PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm zatrudniających ponad 50 oraz ponad 20 osób zostały potwierdzone na 27 października 2020 roku. Do tego terminu wyżej wymienione podmioty są zobligowane do wybrania jednej z instytucji PPK. Czasu na wybór zostało jeszcze sporo, ale zadbanie o prawidłowe wdrożenie integracji z systemami kadrowymi, zdobycie wiedzy i…

Wdrożenie PPK obowiązkowe od 10 pracowników -  ale są trudne warunki aby mniejsze firmy uniknęły wdrożenia

Wdrożenie PPK obowiązkowe od 10 pracowników - ale są trudne warunki aby mniejsze firmy uniknęły wdrożenia

Mikroprzedsiębiorca do 10 pracowników może uniknąć wdrożenia PPK przy dobrowolnej rezygnacji 100% załogi z Uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych – ale jest to sytuacja czasowa i każdego roku do 1 kwietnia taki sam warunek musiałby być spełniony – czy to realne? Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje obowiązkowe wdrożenie programu PPK we wszystkich podmiotach zatrudniających…