Auto Insurance

Paulina Gołąbek

Paulina Gołąbek

Manager

Wspomaga wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i zajmuje się dokumentacją. Kompetencje Absolwentka UKSW. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i  informacji niejawnych.