Health Insurance

Łukasz Cieniak

Łukasz Cieniak

Manager

Niezależny ekspert w zakresie wdrożeń i zarządzania PPK - Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kompetencje: Uczestniczył w projektach wdrożeniowych RODO dla korporacji
Tomasz Łucyk

Tomasz Łucyk

Dyrektor Struktury Sprzedaży

Związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową od 15 lat. Zajmował stanowiska kierownicze w podmiotach bankowych i ubezpieczeniowych. Kompetencje: Absolwent SGH w zakresie