Kto ile wpłaca do PPK – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe w liczbach

Jaka jest wysokość wpłat na PPK przez pracownika?

  • Z wynagrodzenia netto pracownika pracodawca będzie pobierał 2% wynagrodzenia brutto na wpłatę podstawową. 
  • Osoby zarabiające mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 roku minimalne wynagrodzenie  to 2600 zł) mają możliwość złożenia wniosku o dokonywanie niższych wpłat podstawowych, nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia. 
  • Pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową na PPK w wysokości do 2% wynagrodzenia.
  • Z Funduszu Pracy pracownik otrzyma 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz będzie otrzymywał dopłaty roczne w wysokości 240 zł. 
  • Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.  W 2020 r. jest to 546 zł.
  • W przypadku osób, których wpłata podstawowa jest niższa niż 2% wynagrodzenia, opłata roczna przysługuje wówczas, gdy kwota tych wpłat jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku – w 2020 r. to 136,50 zł
REZERWUJ SZKOLENIE