Tomasz Łucyk

Tomasz Łucyk

Dyrektor Struktury Sprzedaży

Związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową od 15 lat. Zajmował stanowiska kierownicze w podmiotach bankowych i ubezpieczeniowych.

Kompetencje:

Absolwent SGH w zakresie planowania finansów osobistych. Aktywnie wspiera wdrożenia w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.


Kontakt:

Warszawa
+48 664 484 218