Łukasz Cieniak

Łukasz Cieniak

Manager

Niezależny ekspert w zakresie wdrożeń i zarządzania PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Kompetencje:

Uczestniczył w projektach wdrożeniowych RODO dla korporacji w latach 2015-2019. Od 2019 roku aktywnie przygotowuje firmy do wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych w podmiotach zobowiązanych.


Kontakt:

Warszawa
+48 664 484 218