Paulina Gołąbek

Paulina Gołąbek

Manager

Wspomaga wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i zajmuje się dokumentacją.

Kompetencje

Absolwentka UKSW. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i  informacji niejawnych.


Contacts

Postal address:400 Madison str., Alexandria, VA, United States
1-555-325-4632
1.555.329.9632